اخبار واحد آموزش

تاریخ جلسات کلاسهای کارشناسی ارشد نیمسال دوم 99-98

تاریخ جلسات کلاسهای کارشناسی ارشد نیمسال دوم 99-98     تا پایان سال (قبل از نوروز)    جلسه اول    1 الی 2 اسفند 1398جلسه دوم    15 الی 16 اسفند 1398   تاریخ جلسات پس از نوروز متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد....

اطلاعیه انتخاب واحد

دانشجویان عزیز توجه نمایند رعایت پیش نیازها مطابق با چارت ترمی در انتخاب واحد الزامیست و درصورت اخذ درس بدون رعایت پیش نیاز، واحد درسی در طول ترم حذف آموزشی خواهد شد. تاریخ تشکیل جلسات کلاس کارشناسی ارشد متعاقبا از طریق همین سایت اعلام خواهد گردید....

تقویم آموزشی نیمسال دوم 99-98

انتخاب واحد          98/11/15 لغایت 98/11/18 انتخاب واحد با تاخیر 98/11/19 لغایت 98/11/22 شروع کلاسها        98/11/19 لغایت 99/03/21 حذف و اضافه         98/11/28 لغایت 98/11/30 امتحانات پایان ترم99/03/24 لغایت 99/04/06...

امتحانات

دانشجویان گرامی ،هر گونه پیشنهادات خود را جهت تاریخ امتحاناتتا مورخه 23/9/98 به واحد امتحانات اعلام نمایید....