اخبار واحد آموزش » صفحه 2

تغییر ساعت درس تحیل آماری گروه مدیریت بازرگانی با استاد سلیمیان

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی می رساند کلاس تحلیل آماری با خانم سلیمیان در روز جمعه مورخ10 آبان ساعت 14-17 برگزارمی گردد....

عدم تشکیل کلاس های استاد سلیمیان مورخه 9 آبان ماه 98

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت مالی می رساند کلاس سرمایه گذاری در بورس با خانم سلیمیان در روز پنجشنبه مورخ 9آبان 98 برگزار نمی گردد.به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری می رساند کلاس تحلیل آماری با خانم سلیمیان در روز پنجشنبه مورخ9آبان 98 برگزار نمی گردد....

عدم تشکیل کلاس های دکتر موسوی و دکتر صابری ( کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی )

به اطلاع دانشجویان گروه کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی می رساند کلاس آقای دکتر موسوی و آقای دکتر صابری در مورخه ( 25 و 26 مهر ) برگزار نمی گردد....

عدم تشکیل کلاس های کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی می رساند به علت سفر اساتید گروه به کربلای معلی کلاسهای این گروه در هفته جاری (25 و26 مهر) برگزار نمی گردد....