اخبار واحد آموزش » صفحه 4

دبیرستان پسرانه ( اول متوسطه ) غیر دولتی آموزش عالی قشم

از دبیرستان تا تحصیلات عالی دانشگاهی با ما باشید .  دبیرستان پسرانه ( اول متوسطه ) غیر دولتی آموزش عالی قشم  مزایای تحصیل :  کادر مجرب  استفاده از اساتید دانشگاه به عنوان مدرس  شهریه اقساطی و تخفییف ویژه  زیر مجموعه وزارت علوم تحقیقات و فناوری  ، آموزش و پرورش ،منطقه آزاد قشم  فضایی کاملا علمی و دانشگاهی ...