موسسه آموزش عالی قشم

۶ آذر شهادت امام حسن عسکری علیه السلام [ ٨ ربيع الاول ]

زهرا زند به سینه ،                         دنبال آن جنازه بعد از مه صفر شد ،                        داغش دوباره تازه...