مطالب برای ماه 05 سال 1397 » موسسه آموزش عالی قشم

شرایط و نحوه ثبت نام دکتری عمومی

شرایط و نحوه ثبت نام دوره های دکتری عمومی کپی شناسنامه کپی کارت ملی کپی مدرک تحصیلی ( فوق لیسانس )یک قطعه عکستکمیل فرم پذیرش دانشپذیر زمان ثبت نام و تحویل مدارک : 27 لغایت 30مردادماه 1397...