مطالب برای ماه 07 سال 1398 » موسسه آموزش عالی قشم

تغییر ساعت درس تحیل آماری گروه مدیریت بازرگانی با استاد سلیمیان

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی می رساند کلاس تحلیل آماری با خانم سلیمیان در روز جمعه مورخ10 آبان ساعت 14-17 برگزارمی گردد....

عدم تشکیل کلاس های استاد سلیمیان مورخه 9 آبان ماه 98

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت مالی می رساند کلاس سرمایه گذاری در بورس با خانم سلیمیان در روز پنجشنبه مورخ 9آبان 98 برگزار نمی گردد.به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری می رساند کلاس تحلیل آماری با خانم سلیمیان در روز پنجشنبه مورخ9آبان 98 برگزار نمی گردد....