ریاست موسسه » موسسه آموزش عالی قشم

ریاست موسسه


بسم الله الرحمن الرحیم

ن و القلم و مایسطرون

نون ، قسم به قلم و آنچه می نویسد


رزومه اجرایی و آموزشی دکتر منصور آزاد

سرپرست موسسه آموزش عالی قشم

سوابق اجرایی

1عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
2مدیر امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
3عضو کمیته انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
4عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
5مدیر امور آموزشی و مسئول دبیرخانه هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
6سرپرست حوزه معاونت آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
7عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
8رییس ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
9سرپرست حوزه معاونت آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
10عضو هیأت ممیزه و کمیته ارتقاء جذب استان هرمزگان
11رییس کمیته بدوی انتظامی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
12معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
13عضو کمیته اجرایی کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره منطقه 7 دانشگاه آزاد اسلامی
14سرپرست انجمن علمی گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
15سرپرست انجمن علمی گروه علوم تجربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
16معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
17عضو شورای باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
18عضو شورای پژوهشی منطقه 7و 15 دانشگاه آزاد اسلامی
19رییس شورای پژوهش و فناوری منطقه 15 دانشگاه آزاد اسلامی
20عضو کمیته طرح و برنامه و بودجه منطقه 15 دانشگاه آزاد اسلامی
21عضو ستاد امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
22رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم
23عضو شورای انتصابات دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان
24عضو کمیته جایابی و پیگیری تکمیل ساعات موظف اعضای هیأت علمی
25عضو کمیته آمایش و گسترش رشته ها و تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته محل ها
26عضو کمیته ارزیابی عملکرد برنامه ها و فعالیت های استان هرمزگان
27عضو کمیسیون ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان
28 رئیس شورای تخصصی پژوهش و فناوری
29عضو شورای زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان
30عضو کمیسیون موارد خاص استان هرمزگان
31رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
32عضو کمیته راهبردی شیلات و پرورش آبزیان، صید و صیادی و صنایع وابسته- سازمان منطقه آزاد قشم
33عضو شورای سیاستگذاری آموزش عالی سازمان منطقه آزاد قشم

سوابق آموزشیردیف
مدرک تحصیلیرشته تحصیلینام دانشگاهمحل دانشگاهمدت تحصیلمعدلتاریخ دفاع
شهرکشورازتا
1کارشناسی
مهندسی منابع طبیعی
گرایش شیلات
دانشگاه صنعتی اصفهاناصفهانایران7679
25/17
رتبه اول
تیرماه 79
2کارشناسی ارشد
مهندسی منابع طبیعی
گرایش شیلات
دانشگاه تهرانتهرانایران7982
08/18
رتبه سوم
23/4/82
3دکتری تخصصیتکثیر و پرورش آبزیان
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بندر عباس
بندرعباسایران929625/1912/11/96

عنوان پایان نامه کارشناسی

بررسی برخی خصوصیات زیست شناسی میگوی موزی Fenneropenaeus merguiensis در آبهای استان هرمزگان

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی مقایسه ای کارآیی تکثیر مولدین دریایی و پرورشی میگوی سفید هندیFenneropenaeus indicusدر استان هرمزگان

عنوان رساله دکتری

شناسایی ژنتیکی مولدین میگوی وانامی Litopenaeus Vannameiدر مراکز تکثیر جنوب کشور (استان های هرمزگان و بوشهر) با روش Gene Barcoding

عنوان سمینار کارشناسی

بررسی خصوصیات اکولوژیک جنگل های مانگرو

عنوان سمینار کارشناسی ارشد

بررسی اکوسیستم جنگل های مانگرو


Заглянув один раз, вы обязательно бесплатные программы скачаете для пк с лучшего сайта последние хорошие фильмы смотреть онлайн на кинопортале или ещё можно dle шаблоны бесплатные бесплатые на лучшем сайте.