رشته های موجود موسسه آموزش عالی قشم

 

کارشناسی ارشد

مديريت جهانگردي گرایش بازاریابی

مديريت جهانگردي گرایش برنامه ریزی و توسعه

اكوتوريسم و طبيعت گردي

حسابداري

مدیریت مالی

کارشناسی ناپیوسته

حسابداری

مدیریت جهانگردی

کارشناسی

حسابداری

مدیریت بازرگانی

مدیریت امور بانکی

جغرافیای سیاسی

کتابداری و اطلاع رسانی

مدیریت هتلداری

کاردانی

حسابداری

نرم افزار کامپیوتر

همچنین در تمامی رشته ها و مقاطع فوق (بجز مقطع کارشناسی ارشد )  بدون آزمون دانشجو پذیرش می شود.