قابل توجه دانشجویان درس حسابداری بخش عمومی مقطع کارشناسی ارشد » موسسه آموزش عالی قشم

قابل توجه دانشجویان درس حسابداری بخش عمومی مقطع کارشناسی ارشد


قابل توجه دانشجویان درس حسابداری بخش عمومی مقطع کارشناسی ارشد: نظر به درخواست جمعی از دانشجویان برای تغییر تاریخ امتحان درس فوق به اطلاع می رساند طبق قوانین جاری، چنانچه کلیه دانشجویان تا تاریخ 19/3/97 به صورت کتبی اعلام رضایت نمایند، تاریخ امتحان به روز یکشنبه مورخ
27/3/97 تغییر خواهد یافت. درغیر اینصورت تاریخ امتحان درس حسابداری بخش عمومی همان تاریخ 23/3/97 می باشد.

Tags
File engine/modules/userbox.php not found.

نظرات دیگران

در حال حاضر نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید !