خبرها » صفحه 30 » موسسه آموزش عالی قشم

شروع کلاس ها

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد کلیه رشته ها اولین جلسه کلاس های نیمسال جاری طبق برنامه واحدهای انتخابی در تاریخ های 4، 5 و 6 مهرماه برگزار می گردد ....