موسسه آموزش عالی قشم » صفحه 12

۱۵ خرداد قیام 15 خرداد

  • ارسال شده در تاریخ : 15 خرداد 1398, 07:59
  • توسط: AdminAN
  • نظرات : 0
  • موضوع: خبرها

پانزده خرداد در عین حالی که مصیبت بود لکن مبارک بود برای ملت که منتهی شد به یک امر بزرگی و آن استقلال کشور و ازادی برای همه مملکت....

۱۴ خرداد رحلت حضرت امام خمینی

  • ارسال شده در تاریخ : 13 خرداد 1398, 20:58
  • توسط: AdminAN
  • نظرات : 0
  • موضوع: خبرها

امام ما دفتر ناگشوده ای از ایثار و جوانمردی و شکوه است که واژه ها در برابر عظمتش سرتعظیم خم کرده اند....