موسسه آموزش عالی قشم » صفحه 4

عدم تشکیل کلاس های دکتر موسوی و دکتر صابری ( کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی )

به اطلاع دانشجویان گروه کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی می رساند کلاس آقای دکتر موسوی و آقای دکتر صابری در مورخه ( 25 و 26 مهر ) برگزار نمی گردد....