موسسه آموزش عالی قشم » صفحه 5

عدم تشکیل کلاس های دکتر موسوی و دکتر صابری ( کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی )

به اطلاع دانشجویان گروه کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی می رساند کلاس آقای دکتر موسوی و آقای دکتر صابری در مورخه ( 25 و 26 مهر ) برگزار نمی گردد....

عدم تشکیل کلاس های کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی می رساند به علت سفر اساتید گروه به کربلای معلی کلاسهای این گروه در هفته جاری (25 و26 مهر) برگزار نمی گردد....