موسسه آموزش عالی قشم » صفحه 51

۱۴ آبان روز فرهنگ عمومی

نامگذاری روز فرهنگ عمومی شورای فرهنگ عمومی 14 آبان‌ماه را در تقویم سال 1387 به نام "روز فرهنگ عمومی" نامگذاری کرد. روابط عمومی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی اعلام کرد در چهارصد و شصت و ششمین جلسه این شورا روز 14 آبان که مصادف با تصویب آئین‌نامه شورای فرهنگ عمومی است، به نام روز فرهنگ عمومی مصوب گردید.   فرهنگ عمومی چیست؟ فرهنگ تعيين كننده چگونگي تفكر...